ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ

ОГРАНАК САНУ У НИШУ

Огранци САНУ

Српска академија наука и уметности има огранке са седиштима у Новом Саду и Нишу. Огранци САНУ су саставни део САНУ. У састав Огранка САНУ у Новом Саду улазе чланови САНУ који живе и стварају у АП Војводини, а у Огранак САНУ у Нишу улазе чланови који живе и стварају на подручју јужне и источне Србије.