Округли сто „Књижевни историчар и критичар Светислав Вуловић (1847–1898)”

У организацији Одбора за проучавање историје књижевности САНУ, у среду, 29. јуна, у 10 сати, у сали 2 САНУ (на првом спрату Палате САНУ) биће одржан округли сто „Књижевни  историчар  и  критичар  Светислав  Вуловић (1847–1898)”, поводом 175 година од његовог рођења. Био је редовни члан Српског ученог друштва (од 1879)  и прави члан Српске краљевске академије (од 1887) и за собом је оставио значајан траг у проучавању, тумачењу и вредновању књижевности у завршним деценијама XIX века.

Поред тога што је Вуловићев рад добро познат у науци,  још увек није у потпуности сагледано његово дело као сведочанство развоја нових приступа књижевности  последњих деценија XIX века, којима је и сам давао допринос (прве књижевне научне монографије; импресионистичка критика; позоришна критика;огледи). Организатори скупа подвлаче да је потребно, после више од једног века, сагледати његов значај у оквирима развоја историје српске књижевности. Истовремено, истраживањем и других области његовога рада (језик, етнолошко-фолклористичке теме и др) употпуниће се и представа о његовој појави и значају у целини.