Oкругли сто „Одрживо коришћење и заштита земљишта и савремене технологије производње крмног биља, основни услов конкурентне пољопривреде”

У организацији Одбора за село САНУ и Института за крмно биље Крушевац, у петак, 31. мајa, у 10.30, на Институту за крмно биље Крушевац биће отворен округли сто на тему „Одрживо коришћење и заштита земљишта и савремене технологије производње крмног биља, основни услов конкурентне пољопривреде”.

Земљиште као основни и необновљиви ресурс изложено је различитим и веома често штетним утицајима током коришћења у пољопривредној производњи. Циљ скупа је да укаже на могуће и неопходне начине коришћења земљишта и примену различитих мера како би се оно ефикасније користило и истовремено чувало и оплемењивало.

ПРОГРАМ