Округли сто „Проблеми становања у ромским насељима и школовање ромске деце“

У организацији Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ 2. новембра, у сали 3 САНУ,  одржан је округли сто „Проблеми становања у ромским насељима и школовање ромске деце“.

Основна тема oкруглог стола била је повезаност бројних проблема становања у насељима у којима претежно живе припадници ромске националне мањине и проблема школовања деце која живе у тим насељима. Излагања су била усредсређена на негативне последице неадекватних услова становања у ромским насељима на учење, учешће и образовна постигнућа ромске деце из перспективе запослених у редовним основним школама, као и истраживача и активиста из удружења грађана и запослених у националним институцијама и међународним организацијама, а који се баве становањем, образовањем, женским питањима и јавним политикама.  На округлом столу биле су разматране следеће теме:  аспекти нерегулисаног урбанистичког и правног статуса насеља и кућа, сиромаштво, гетоизација, недостатак инфраструктуре и стамбеног простора, небезбедност и несигурност деце и породица. Последице лоших услова становања видљиве у школи обухватају посебне теме апсентизма, ниских образовних постигнућа, стигматизације и лоше слика о себи ромске деце, упитан смисао и приоритет образовања, предрасуде педагошких радника и дискриминацију у школи. Примери добре праксе који илуструју смањење негативних последица услова становања по школовање ромске деце, такође су били предмет излагања. Дискусија је била усмерена на приоритетне акције које би држава требало да предузме у циљу отклањања негативних последица лоших услова становања по школовање ромске деце.