Почетак дигитализације културног наслеђа које се налази у САНУ

Почетком маја у Аудиовизуелном архиву САНУ почела је систематска дигитализација грађе Архива и фонда Библиотеке САНУ, као и свих издања САНУ. Дигитализација грађе која се налази у Архиву САНУ започета је Старом збирком која садржи око 500 јединица изузетног историјског и културног значаја, док се из фонда Библиотеке САНУ тренутно дигитализују старе и ретке књиге. Издања САНУ се систематски дигитализују по годинама, од последњег издања из 2019. године, до издања из средине четрдесетих година XIX века.

Дигитализација се обавља по врхунским светским стандардима и у овом тренутку најбољом опремом за дигитализацију култрног наслеђа.

ВИДЕО: СНИМАЊЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА СТАРИХ И ОСЕТЉИВИХ МАТЕРИЈАЛА