Предавање „Aлхемија XXI века: дигитална синтеза квантних материјала”

Инострани члан САНУ Иван Божовић одржао је предавање „Aлхемија XXI века: дигитална синтеза квантних материјала” 25. октобра, у Свечаној сали САНУ.

Напаравање танких филмова атомски-слој-по-слој (Atomic-layer-by-layer molecular beam epitaxy, ALL-MBE) је нова техника развијена у последњих пар деценија за синтезу квантних материјала, укључујући вискотемпературне суперпроводнике, друге комплексне оксиде, и дводимензионалне материјале као графен и борофен. Ова техника омогућава и синтезу нових метастабилних материјала који се не могу синтетисати стандардним методама. У овом предавању биће презентовано неколико примера ALL-MBE алхемије – креирања синтетских материјала са новим и јединственим електронским својствима. Дизајнирање нових материјала на нивоу атомских монослојева је омогућило важна открића,  илуструјући снагу ALL-MBE технике.

Проф. др Иван Божовић је водећи научник у Националној лабораторији Брукхејвен, придружени професор универзитета Јејл, члан Европске академије наука, инострани члан Српске академије наука и уметности, професор honoris causa Универзитета Црне Горе, почасни члан Америчког физичког друштва и почасни члан Међународног друштва за оптику и фотонику. Добитник је МекГроди награде за физику материјала, награде Бернд Матијас за суперпроводнe материјале, награде СПИЕ за технологију, награде Марко Јарић за физику, БНЛ награде за науку и технологију итд. Држаo je Макс Планк и Ван дер Вaлс предавањa, и изабран је (два пута) за Главног истраживачa Фондације Гордон и Бети Мур. Објавио је 11 монографија и 320 научних радова, укључујући преко 30 у Nature и Science часописима.