Предавање дописног члана САНУ Владана Девеџића „ChatGPT”

Дописни члан САНУ Владан Девеџић одржаће предавање „ChatGPT”  у среду, 31. маја, у 11 сати, у Свечаној сали САНУ. Оно представља увод је у циклус предавања „Вештачка интелигенција“, који је предвиђен за јесен 2023. године у САНУ.

ChatGPT је чет-бот који је развила компанија OpenAI користећи технологије вештачке интелигенције (Artificial Intelligence, AI) и који је објављен у новембру 2022. Чим је објављен, изазвао је огромно интересовање не само научних и стручних кругова, већ и најшире јавности, јер представља изутетно моћну апликацију за обраду природног језика – омогућује корисницима да воде разговоре са њим у природном језику, одговара на питања, преводи текстове из једног у други природни језик, помаже у решавању врло разноврсних и комплексних задатака, пише есеје и поезију на задате теме, генерише програмски код и још много тога другог.

ChatGPT је направљен на бази тзв. великих језичких модела (Large Language Models, LLMs) GPT-3.5 и GPT-4компаније OpenAI и затим фино подешен коришћењем тзв.  надгледаних техника машинског учења и учења са поткрепљењем (подстицајем) које су познате у AI.

Циљ овог предавања је трострука:

  • Да на питак и лако разумљив начин представи основне идеје LLMs на којима се заснива ChatGPT, технологије AI које су омогућиле имплементацију LLMs, њихове предности и недостатке, као и актуелно стање у развоју тих технологија.
  • Да кроз директну демонстрацију рада са ChatGPT-ем пружи увид у његове могућности у истраживачком и креативном раду у одабраним доменима, осветљавајући неке мало познате детаље те апликације.
  • Да кроз критички осврт укаже на технолошке, пословне и шире друштвене промене до којих је довела појава ChatGPT-а, као и на потенцијалне импликације даљег развоја LLMs и AI уопште.

Директан пренос може се пратити путем линка https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/.