Предавање „Екоцентрични концепт еколошке правде – изазови и перспективе“

Проф. др Владо Камбовски, члан Македонске академије наука и уметности (МАНУ), одржаће предавање Екоцентрични концепт еколошке правде – изазови и перспективе“  у среду, 23. новембра , у 14 сати, у Свечаној сали САНУ.

Све је очитије наше суочавање са девастацијом животне средине на глобалном и локалном нивоу. Предавање академика Камбовског понудиће довољно аргумената за промену става према „еколошком праву“, којег посматрамо као незанимљиву материју изучавања и студирања. Тражећи нове приступе ка стварању хуманог друштва (капитализма са „људским ликом“, што је очито contradictio in adjecto), оно може да подстакне и размишљања о  „еколошкој револуцији“, јединој која има бар неке шансе да изврши радикалне промене овог света који бесомучно јури ка својој свеопштој пропасти.