Предавање „Критеријуми за истраживање виталности и рањивости ромског језика у Србији”

Др Мирјана Мирић  одржаће предавање под називом „Критеријуми за истраживање виталности и рањивости ромског језика у Србији” у петак, 5. маја, у 13.30, у  Сали 2 САНУ.

Циљ предавања је да представи резултате примене пилот социолингвистичког упитника у теренским истраживањима у ромским заједницама у Србији. Истраживање је спроведено током 2022. године у оквиру пројекта „Рањиви језици и језички варијетети у Србији“ (2022–2024), чији је носилац Балканолошки институт САНУ, а који се финансира у оквиру програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије (https://vlings.rs/sr/pocetna/).

Излагање је фокусирано на критеријуме међугенерацијског преношења, усвајања и домена употребе ромског језика, као „јаких” фактора који утичу на виталност и очување различитих ромских варијетета у Србији, а разматрају се и фактори који указују на рањивост ромског језика, посебно у домену његове јавне и формалне употребе.