ПРЕДАВАЊЕ  „МАШИНСКО УЧЕЊЕ И ПРИМЕРИ ПРИМЕНА“

У уторак, 19. септембрa, у Свечаној сали САНУ, у оквиру циклуса предавања „Вештачка интелигенција“, др Соња Димитријевић одржала је прво предавање  под називом  „Машинско учење и примери примена“.

Машинско учење је једна од кључних области вештачке интелигенције која у суштини омогућава машинама да уче без експлицитног програмирања. Могућности примене машинског учења у различитим областима су врло широке и разноврсне. Предавање ће осим концепта и типова машинског учења представити различите примере примена, који се пре свега односе на оне које Институт „Михајло Пупин“ има у свом портфолију или планираним истраживањима попут примера у појединим областима индустрије, рударства, пољопривреде и саобраћаја.

Др Соња Димитријевић је научни сарадник на Институту „Михајло Пупин“ у Београду. Докторирала је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду у ужој области софтверско инжењерство. Њени истраживачки интереси укључују софтверско инжењерство и вештачку интелигенцију, пре свега машинско учење. Учествовала је у већем броју истраживачких и развојних пројеката.

Циклус предавања „Вештачка интелигенција“ одржаће се у САНУ, у периоду од 19. септембра до  11. децембра ове године, са циљем да се научна и стручна јавност у Србији, као и остали заинтересовани појединци и институције, подробније информишу о ширини и разноврсности ове области. Циклус  обухвата осам предавања, као и округли сто на тему „Изазови вештачке интелигенције”. Предавачи су чланови САНУ и професори, који су дали видан допринос у изучавању ове теме.