Предавање о етичким аспектима генетског тестирања

У оквиру циклуса „Контроверзе у медицини“, у среду, 8. децембра, у 12 сати, у Свечаној сали САНУ, проф. др Ивана Новаковић одржаће предавање под називом „Етички аспекти генетског тестирања”.

Савремена медицина је обележена великим технолошким напретком на многим пољима. Један од најбољих примера је снажан и незаустављив замах у области молекуларне генетике, који је допринео познавању молекуларне основе болести човека, и учинио генетичке тестове саставним делом лекарске праксе. Генетички тестови се примењују у случајевима сумње на хромозомске аберације, за детекцију мутација код моногенских болести, као и ради испитивања наследне предиспозиције код мултифакторских поремећаја. Поред тога, у употреби су фармакогенетички тестови, везани за удео генетике у различитом одговору на лекове, тестови у онкогенетици који откривају мутације специфичне за туморе, форензички тестови засновани на јединственом профилу ДНК појединца. Све ово је основа за персонализовану медицину, усмерену на специфичне захтеве и потребе сваког пацијента. Генетички тестови могу да се спроводе у било ком периоду живота, од самог зачећа па надаље, чак и после смрти. Они омогућавају не само постављање дијагнозе код оболелог, већ и утврђивање ризика за сроднике, откривање здравих носилаца мутације, давање савета везаних за репродуктивне одлуке. Сама чињеница да задиру у процесе наслеђивања и да се тичу не само појединца већ и породице, јасно говори о израженом етичком аспекту генетичких тестирања. Принципи поверљивости, информисаности, слободног одлучивања и забране дискриминације чине основу етичног поступања у примени генетичких тестова. Међутим, може се слободно рећи да у пракси сваки случај захтева посебан, индивидуални приступ, да би се сагледале све његове специфичности. Илустративан пример су тешке и неизлечиве наследне болести касног почетка, које постављају питања оправданости детекције пресимптоматских носилаца, права на знање али и на не-знање дијагнозе, права породице на пренаталну дијагностику, и друго. У модерној ери када је могућа анализа целокупног генома појединца, етички аспекти у генетичком тестирању долазе до пуног изражаја и захтевају стручно разматрање и регулативу.