Предавање о образовању ромске деце у контексту инклузивне образовне политике и праксе

„Образовање ромске деце у контексту инклузивне образовне политике и праксе: Зашто нема више Рома који возе BMW?”, назив је предавања др Сунчице Мацуре, које ће бити одржано у понедељак, 4. септембра, у 13.30, у сали 2 САНУ, у организацији Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ.

Усвајањем новог кровног Закона о основама образовања и васпитања 2009. године, у образовни систем Републике Србије уведено је инклузивно образовање које сваком детету  гарантује једнакост шанси и равноправност, без дискриминације и сегрегације било које посебне групе. Увођење инклузије – заједничког школовања све деце без обзира на разлике међу њима, у институцијама редовног образовног система, прати низ нових мера образовне политике које треба да обезбеде да се наведени принципи имплементирају у пракси.

Основна тема предавања биће обавезно образовање деце ромске националности која живе у сиромашним, нелегализованим насељима типа слама, које ће се разматрати из угла инклузивне образовне политике, с освртом на конципирање појединих мера и њихово спровођење у пракси. Посебно ће бити анализиране две мере које треба да допринесу унапређеном учењу и социјалној партиципацији ромских ученика укључених у образовање (индивидуални образовни план и педагошки асистент), као и две мере које треба да утичу на повећани обухват у обавезном образовању (припремни предшколски програм и измењена процедура уписа).