Предавање проф. др Слободана П. Симоновића, иностраног члана САНУ

Проф. др Слободан П. Симоновић, инострани члан САНУ, одржаће предавање под називом „Моделирање глобалних промена за информисање будућих путева развоја” у понедељак, 12. септембра, у 12 сати, у Свечаној сали САНУ. Како се наводи у резимеу предавања, развој динамичких стратегија које дају одговор на изазове антропоцена директно је повезан са разумевањем међусобне ко-еволуције технолошких  (водоснабдевање, енергетика, транспорт), природних (водни сливови, шуме, приобални региони, мочваре), друштвених (популација, здравство, економија) и управљачких (водопривреда, пољопривреда, шумарство) система.

Разумевање и предвиђање динамичких интеракција ових система, заједно са незвесношћу која их карактерише, највећи је научни изазов данашњице и захтева интеграцију идеја, података и методологија многих научних дисциплина. АНЕМИ модел је пример следеће генерације модела који могу послужити повећању  разумевања функционисања комплексних система и изналажењу нових стратегија као одговор на изазове антропоцена.

Професор Симоновић ужива интернационално признање за оригинални допринос интердисциплинарним истраживањима на примени системске анализе у водопривреди. Посебан допринос проф. Симоновић је дао у развоју детермистичких и стохастичких метода за подршку у одлучивању и решавању комплексних водопривредних проблема који захтевају интеракцију између друштвених, технолошких и природних  наука. Резултати његових истраживања налазе примену у  водопривреди, хидрологији, хидроенергетици и адаптацији на климатске промене.

Поред наведеног, проф. др Слободан П. Симоновић активан је у образовању и супервизији младих кадрова. Објавио је велики број радова. Његов опус укључује преко 650 техничких публикација и три универзитетска уџбеника (два преведена на кинески језик и један на фарси).

Године 2013. изабран је за редовног члана Канадске инжењерске академије, а 2020. за редовног члана Канадске краљевске академије, што се сматра највећим индивидуалним признањем за допринос уметности, друштвеним и природним наукама које се додељује у Канади. За иностраног члана САНУ изабран је 2021. године.

 

 

БИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР СИМОНОВИЋА

 

Директан пренос може се пратити путем линка https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/.