Предавање „Ромски језик у језичком пејзажу Србије”

Др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник, одржаће предавање о теми „Ромски језик у језичком пејзажу Србије” у среду, 7. јуна, у 13.30, у Сали 2 САНУ.

Уставом Републике Србије, њему усклађеним законима и међународним конвенцијама ромском језику, као и другим мањинским језицима у Србији, гарантована су мањинска језичка права. Ипак, ромски језик је и даље стигматизован и маргинализован, што као последицу има ретку јавну употребу ромског језика и све ређе међугенерацијско преношење језика.

Ово предавање има за циљ да укаже на значај употребе ромског језика у јавном простору Србије, јер употреба овог језика у јавном простору може да констатује статус језика, његово коришћење, те да истовремено укаже на његову виталност или рањивост. На основу истраживања типичних домена употребе ромског језика у Србији (нпр. употреба језика у медијима, на дигиталним платформама и вебсајтовима) у предавању ће бити коментарисана употреба ромског језика на нивоу која долази „одозго“ (енг. top-down level), одн. употреба језика коју гарантују институције система и јавних и локалних политика. Поред тога, биће дискутовано о предностима и недостацима јавне употребе, кршењу језичких права и слично. У другом делу предавања  биће речи и о „приватној“ употреби језика, односно нивоу употребе језика која долази „одоздо“ (енг. bottom-up level) од самих говорника ромског језика. Дискусија о „приватној“ употреби ромског језика  заснива се на теренским истраживањима током којих су документовани натписи на ромском језику – доминантно на сакралним и надгробним споменицима, чији су иницијатори појединци и/или локално организоване групе, и који указују на његову симболичку функцију у јавном простору Србије. На самом крају предавања биће предочени подаци добијени у пилот теренским истраживањима у оквиру пројекта Vulnerable languages and linguistic varieties in Serbia (VLingS), на основу који се може дискутовати управо о приватној употреби ромског језика.