Предавање „Симболи усмене књижевности Рома – заступљеност и значење”

У организацији Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ, у среду, 13. децембра, у 13 сати, у сали 2 САНУ, др Марија Александровић одржаће предавање „Симболи усмене књижевности Рома – заступљеност и значење”.

Сагледавање симбола у усменој књижевости Рома указује на нове плодотворне правце: социо-културне аспекте ромског усменог стваралаштва, његову везу са већинском културом и на особености али и универзална значење ромског фолклора. Осврт на одређене симболе као што су симболи ока, косе, пута, бројева, боја али и појмови среће, ромског суда и чистог/нечистог, у ромској култури заузимају значајно место. Сви приказани симболи могу утицати на развој и грађење ромске писане културе и допринети јаснијем сагледавању културног идентитета, особености Рома и њихових веза са културама других народа.

Предавање има за циљ да укаже како симболи и симболичка значења сагледана кроз усменокњижевну грађу доприносе даљем систематизовању ромског фолклора и јаснијем оцртавању његовог значења и улоге у ромској култури.