Предавање „Значај синтезе и квалитета монокристала за разумевање високотемпературне суперпроводљивости купрата“

Проф. Невен Баришић, један од водећих европских истраживача и научника, одржао је предавање „Значај синтезе и квалитета монокристала за разумевање високотемпературне суперпроводљивости купрата“ (Importance of Synthesis and Single-Crystal Quality for Understanding of High-Temperature Superconductivity in Cuprates) у четвртак, 1. фебруара, у Свечаној сали САНУ.

Др Невен Баришић је редовни професор  Природословно-математичког факултета Универзитета у Загребу и ванредни професор Техничког факултета Универзитета у Бечу. Докторирао је на Федералном институту за технологију и физику  у Лозани 2005. године. Фокус његовог научног рада  представља истраживање нових електронских материјала, који имају велики научни значај, али и велику могућност технолошке примене. Истраживања која је обављао из ове области у најважнијим светским лабораторијама  сврставају га у ред најзначајнијих  стручњака на пољу феномена високотемпературне суперпроводљивости.

Како се наводи у резимеу предавања, суперпроводљивост је својство које приказују одређени материјали и омогућавају проток електричне енергије без дисипације. Разумевање овог феномена има велики технолошки потенцијал.  Стога није изненађујуће што су високотемпературни купрати међу најинтензивније истраживаним корелираним материјалима. Ипак, основна питања о њиховим главним фазама и режимима, као и транзицијама између њих, остају без одговора. Циљ овог предавања је да  расветли  физику ових фасцинантних једињења.