Представљање монографије „Transportation Engineering: Theory, Practice аnd Modeling”

Монографија „Transportation Engineering: Theory, Practice аnd Modeling”, чији су аутори академик Душан Теодоровић и професор Милан Јанић, биће представљена у понедељак, 6. јуна, у 12 сати, у Свечаној сали САНУ.

Реч је о другом издању књиге које је недавно објављено у издању куће Elsevier. Према подацима организације Book Authoroty, прво издање књиге је у периоду од октобра до децембра 2020. године заузимало прву позицију на ранг-листи најбољих светских књига из области саобраћајног инжењерства.

Књига представља свеобухватну анализу проблема саобраћајног инжењерства. Аутори, од који се и један и други налазе на Станфордовој листи најбољих истраживача света, понудили су читаоцима велики број модела, метода и техника које се односе на проблеме управљања саобраћајем и проблеме транспортног планирања. Аутори се детаљно баве техникама за предикцију саобраћајнох токова, избора вида превоза, расподеле саобраћаја по мрежи и пројектовање транспортних мрежа. Такође, књига изучава и проблематику система за масовни превоз путника, као и утицај саобраћаја на животну средину. Додатак у односу на прво издање из 2016. године представља анализа нове класе саобраћајних ракрсница, промоција концепта „заједничке мобилности“, као и ново поглавље које се бави резилијентношћу, робустношћу и рањивошћу саобраћајних и транспортних система. Методи изложени у књизи, од којих су поједини предложени и развијени од стране аутора, омогућавају студентима редовних и докторских студија, инжењерима у пракси и истраживачима широм света да планирају и пројектују будуће саобраћајне системе који су безбеднији, ефикаснији и прилагођени савременим еколошким стандардима.

Директан пренос може се пратити путем линка https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/.