Представљање Српског института из Будимпеште

Одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, који део активности посвећује Србима изван матичне земље, покренуо је иницијативу да културне и научне установе ових заједница представе своју делатност стручњацима и заинтересованој јавности у Србији, у циљу унапређења сарадње између матичне земље и мањине у окружењу, пре свега на пољу науке и културе. Прва установа која ће бити представљена у оквиру ове иницијативе је Српски институт из Будимпеште, поводом чега је предвиђено више активности у САНУ.

У понедељак, 10. децембра, у 18 сати, у Галерији САНУ планирано је представљање двојезичног издања „Бела Барток и српска музика” са пропратним концертом. Окупљене ће поздравити академик Тибор Варади, док ће о зборнику говорити дописни члан САНУ Јелена Јовановић и господин Пера Ластић. У програму концерта, између осталих, учесвује Ансамбл „Вујичић“ из Будимпеште. Наредног дана, 11. децембра, у 10 сати, у сали 3 САНУ биће одржан округли сто „Пројекти Српског института – теме, резултати, могућности”. У првом делу ће сарадници на актуелним пројектима Института кратко представити свој досадашњи рад, а потом ће се, у ширем кругу представника различитих културних и научних установа, као и стручњака чији је рад близак делатности Српског института, разговарати о могућностима унапређења научно-истраживачког рада (тематског, организационог, методолошког) и проширивању сарадње са установама и појединцима из матичне земље.

ПРОГРАМ: Бела Барток и српска музика
ПРОГРАМ: Пројекти српског института – теме, резултати, могућности