Представљањe зборника „Цинцари: културна размена, идентитет и наслеђе”

У среду, 15. маја, у 13 сати, у Сали 2 САНУ биће одржана промоција зборника „Цинцари: културна размена, идентитет и наслеђе”, који је плод вишегодишњег интересовања Одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ за заједницу Цинцара у Србији. На промоцији ће говорити: академик Тибор Варади, др Младена Прелић, Лила Кона и Аристотелис Мартиновић.

Још од 2015. године, у оквиру шире теме и истраживања „Цинцари у Србији. Идентитет и културна размена”, организована је у САНУ трибина под истим називом, на којој су бројни научници, али и културни и друштвени радници – припадници ове заједнице из Србије и других земаља, говорили о њеној историји, култури и језику. Ни реализација трибине, као ни поменутих истраживања, па ни самог овог зборника не би била могућа без сарадње са Српско-цинцарским друштвом „Луњина”, које окупља припаднике ове заједнице, а основано је у Београду 1991. године.

Зборник „Цинцари: културна размена, идентитет и наслеђе” има за циљ да доприносе расветљавању историје и културе овог народа, његове друштвене улоге и етно и социокултурних односа са окружењем, као и да пружи подстицај даљим истраживањима. Неки радови који су у њему објављени концентришу се на питања идентитета у историјској или савременој перспективи, неки на односе Срба и Цинцара у српским срединама, односно на њихову међусобну културну размену, неки на путеве којима су се Цинцари кретали, на њихово културно и језичко наслеђе, породично памћење и друго.