Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије

Научна конференција „Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије“ биће одржана у уторак, 15. октобра, у сали 2 САНУ, с почетком у 10 сати. Неке од тема о којима ће се говорити су: „Косово и Метохија у оквиру српског дијалекатског простора“ (академик АНУРС Слободан Реметић), „Прилог историји српских говора на подручју Косова и Метохије“ (академик Александар Лома), а, између осталог, биће речи и о етнолигвистичким, дијалектолошким и савременим ономастичким истраживањима на Косову и Метохији, о проучавању лексичког система српских говора, позајмљеницама и речницима.

Пред крај скупа уследиће дискусија о излагањима и плану покретања пројекта истраживања српских народних говора на Косову и Метохији.

Организатори конференције су САНУ, Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије САНУ, Институт за српски језик САНУ и Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ