РИМСКИ ЛИМЕС И ГРАДОВИ У СРБИЈИ

Од 15. августа 10. септембра 2018.

Поводом одржавања 24. Међународног Лимес конгреса, од 15. августа до 10. септембра, у Галерији Српске академије наука и уметности одржава се изложба „Римски Лимес и градови у Србији“, Археолошког института у Београду.

Заштиту провинција Римског царства и баријеру према свету варвара чинила је утврђена војна граница – лимес. Бедеми, утврђења и легијски логори распоређени су хиљадама километара од Британије, дуж Рајне и Дунава, преко Блиског истока и Африке. Данас ови споменици римског наслеђа чине, или се ради на томе да постану, део светске културне баштине под заштитом УНЕСКО-а.

Стварањем провинција Паноније и Мезије током првог века н. е. римска држава је и на Дунаву успоставила лимес, систем фортификација које су повезане мрежом путева. Око тих утврђења временом су се формирала насеља из којих се потом развијају и градови. Поред стратешки значајног положаја Подунавља, нарочито од краја трећег и током четвртог века, и у залеђу се развијају велике урбане целине попут Наисуса (Ниш) и Сирмијума (Сремска Митровица), које прерастају у једну од престоница Римског царства. У непосредној близини места у којима су рођени, цареви Галерије, Максимин Даја и Константин завештали су велике архитектонске комплексе Рoмулијану (Гамзиград ), Шаркамен, Медијану.

Занимање за римска налазишта на простору Србије сеже још у седамнаести век, када римске остатке описује низ путописаца, док прва археолошка истраживања почињу тек крајем деветнаестог века. У последњих стотину година на бројним налазиштима дуж Дунава предузимају се археолошка ископавања, међу којима се издвајају систематска истраживања великих легијских логора Сингидунума (Београд) и Виминацијума (Стари Костолац).

Интензиван живот, који се вековима одвијао на ободу Римског царства и, нарочито, дуж Дунава који је некад, као и данас, био једна од најзначајнијих трговачких комуникација, најбоље се огледа у остацима богате материјалне културе. Кроз одабрану грађу изложба „Римски Лимес и градови у Србији“ има за циљ да осветли и презентује јавности богатство римског наслеђа у Подунављу и његовом залеђу.