САОПШТЕЊЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САНУ

У складу са својим основним начелима, Српска академија наука и уметности се од свог оснивања залаже за очување највиших научних и уметничких вредности,  унапређење језика и културног идентитета у свим сферама науке и уметности, као и за очување и заштиту дела, достигнућа и легата својих чланова.

У ту сферу културног идентитета спада и идентитет градова, а њих чине људи и грађевине.

Идентитет Београда првенствено чини јединствени дух људи који у њему живе као и сам град са својим изузетним положајем на две реке, својом топографијом и слојевитошћу, својим улицама и грађевинама.

Као и сви градови на свету и Београд има своје репере који су препознатљиви, а које чине појединачни објекти или урбане целине склопова објеката са амбијентом који заједно стварају. Такви објекти и урбане целине чине уметнички и културолошки идентитет тих градова.

Културолошки идентитет Београда посебне архитектонско урбанистичке вредности чине и комплекс Генералштаба и Министарства одбране, као и комплекс Београдског сајма са свим постојећим објектима у оквиру тих комплекса.

Аутори тих објеката и комплекса били су и чланови Српске академије наука и уметности: архитекта Никола Добровић – Генералштаб и Министарство одбране, те архитекта Милорад Пантовић, инжењер Брако Жежељ и инжењер Милан Крстић – Београдски сајам, и та остварења представљају и њихове легате за будуће генерације.

О уметничкој и културолошкој вредности и значају тих целина најбоље говори податак да су појединачно или у целини били или јесу у режиму заштите као споменици културе.

Најављено  рушење и радикалне промене намене комплекса Београдског сајма и комплекса Генералштаба и Министарства одбране значиће и ненадокнадив губитак изразито вредног и значајног дела културолошког идентитета Београда.

Српска академија наука и уметности, као највиша научна и културна установа у Републици Србији, а у пуном сагласју са ставовима стручне јавности јасно изреченим на Форуму одржаном 23. априла 2024. године, апелује, предлаже и сматра неопходним:

  • Доношење нове одлуке, која садржи и материјално одговара првобитном решењу Владе Републике Србије (бр. 633-5959/2008 од 15.1.2009. године) о проглашењу комплекса Београдског сајма за споменик културе, а која би утврдила мере заштите за хале 1, 2, и 3 са комплетним приступним ансамблом, као и за читав простор Београдског сајма.
  • Да се за цео комплекс Београдског сајма изради и усвоји урбанистички План детаљне регулације и да се на основу елемента Плана детаљне регулације распише међународни архитектонско-урбанистички конкурс за обнову, уређење и унапређено решење комплекса и простора Београдског сајма.
  • Да се комплекс Генералштаба и Министарства одбране категорише у статус културног добра од изузетног значаја за Републику Србију.
  • Да се, на основу утврђених мера заштите, распише међународни архитектонско-урбанистички конкурс за обнову, уређење и унапређено решење целокупног комплекса и простора Генералштаба и Министарства одбране.

Српска академија наука и уметности сматра да брига о овом комплексу није само питање Архитектуре, него и питање самопоштовања, етичких принципа и норми – коначно односа према сопственој историји, јер је то тачка посебног сећања.

Због свега напред реченог нужно је да тај простор буде достојно обележен са посебном бригом, сећањем и пијететом.

У Београду, 17. јуна 2024.

С поштовањем,
Извршни одбор САНУ