Саопштење Oдборa за биоетику Савета Европе о питањима заштите људских права релевантним за пандемију COVID-19

Одбор за биоетику Савета Европе (DH-BIO) усвојио je 14. априла у Стразбуру Саопштење о питањима заштите људских права релевантним за пандемију COVID-19, нагласивши да начелна људска права морају бити идеја водиља  при доношењу медицинских одлука и успостављању медицинских пракси у контексту тренутне кризе.

Како је наведено, здравствени системи су изузетно ограничени, а надлежни органи и медицински радници сусрећу се са све већим етичким изазовима. У том смислу нужно је доносити тешке одлуке на колективном и појединачном нивоу, које могу имати значајан утицај на појединце.

„Конвенција о заштити људских права и биомедицини (Конвенција у Овиједу), као једини правно обавезујући инструмент на међународном нивоу у овој области, представља јединствени оквир у погледу људских права,  па и у околностима управљања хитним случајевима и здравственом кризом, и водич за одлуке и праксе које се примењују у клиничким и истраживачким областима” – стоји у саопштењу.

Полазећи од Конвенције, Одбор за биоетику подсећа на правна начела:

  • Приступ здравственој нези, посебно у контексту оскудних средстава, треба да буде једнак и вођен медицинским критеријумима како би се осигурало да најугроженије особе, као што су особе са инвадилитетом, старије особе, избеглице и мигранти не буду жртве дискриминације.
  • Прикупљање и обрада здравствених података, што је од суштинске важности у борби против COVID-19, треба да буде предмет посебних услова заштите.
  • Било каква ограничења у остваривању права треба да буду прописана законом и усмерена ка заштити колективних интереса, укључујући јавно здравље.
  • Посебни услови могу се применити на одређене клиничке случајеве какви су они са којима се суочавају медицински стручњаци у контексту кризе COVID-19.
  • Права особа које су подвргнуте истраживању у циљу развоја одговарајућих терапеутских и превентивних мера треба да буду заштићена (Допунски протокол Конвенције из Овиједа који се тиче биомедицинског истраживања дефинише услове под којима истраживања особа у хитним клиничким ситуацијама могу бити изведена).

Одбор за биоетику ће олакшати размену информација и анализирати етичке изазове који се јаве током и након завршетка ове пандемије у складу са својим Стратешким акционим планом о заштити људских права и технологији у биомедицини (2020-2025) и на основу препорука из корпуса правних средстава о заштити људских права Савета Европе који је разрађен у складу са Конвенцијом у Овиједу.