Саопштење поводом одлуке Етичке комисије Универзитета у Београду

Академијски одбор за високо образовање Српске академије наука и уметности стаје у одбрану права Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду да доноси одлуке у складу са својим ингеренцијама и не прихвата да се у политичком контексту релативизује дуготрајан и темељит рад универзитетских тела на успостављању процедура везаних за принципе академске честитости и њихову примену. Академијски одбор за високо образовање САНУ стога апелује да се свака полемика ограничи искључиво на анализу чињеница и пружа подршку органима Универзитета у Београду у њиховом непристрасном раду на сузбијању свих примера нарушавања професионалне етике.