Саопштење Радне групе САНУ за праћење пандемије

Радна група Српске академије наука и уметности (САНУ) формирана  поводом пандемије Covid-19 je у вишемесечном интервалу давала и даје гледишта и препоруке које никада нису биле намењене само члановима САНУ, већ и широј јавности, објављујући их на сајту Академије.

У континуитету тих активности, Радна група се недвосмислено залаже за спровођење масовне вакцинације против Covidа-19 у Србији, вакцином/вакцинама које одобри надлежна Агенција за лекове и медицинска средства Србије, имајући у виду сигурност, а потом и њихову ефикасност, као једном од најважнијих корака у сучељавању са пандемијом. Поред тога, Радна група сматра неопходним да се стручно-научна јавност Србије, укључујући и саму САНУ, спреми да на методолошки одговарајући начин испита ефикасност и детаљно прати нежељене ефекте вакцина на репрезентативном узорку вакцинисане популације.

У првом триместру 2021. године, зависно од актуелних епидемиолошких услова, Радна група САНУ ће организовати научно-стручну конференцију о овој пандемији, у покушају да је сагледа из различитих углова медицинских наука, након чега ће САНУ издати монографију посвећену дотадашњим сазнањима о инфекцији Covid-19.