Сарадња са Универзитетом у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Академик Владимир С. Костић, председник Српске академије наука и уметности, и проф. др Здравко Витошевић, ректор Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, потписали су Протокол о сарадњи 29. септембра у просторијама ректората у Косовској Митровици. Протоколом је изражена спремност за успостављање сарадње ради остваривања циљева од значаја за науку, културу и уметност у Републици Србији, за заштиту научне и уметничке грађе и културних добара, подстицања научног и уметничког стваралаштва, као и других циљева од значаја за развој науке и неговање уметности у Републици Србији.

„Свесни научног, образовно васпитног, културног и уметничког потенцијала који такав рад носи, САНУ и Универзитет се посебно обавезују, да заједно раде на проналажењу одговарајућих институционалних оквира унутар којих би даља сарадња могла да се одвија и напредује”, наводи се у Протоколу.

Међусобна сарадња подразумеваће заједничку организацију изложби, концерата, скупова; рад на координацији мреже новинара и медија који прате науку и уметност и одржавање заједничких конференција; формирање заједничких радних тела (комисија, организационих одбора и др.); заједнички рад на истраживању и очувању научне грађе и културно-уметничких добара на Косову и Метохији; асистенцију Универзитета у раду на пројектима, научним скуповима, изради издања, одржавању предавања и других догађаја које САНУ организује и друге облике међусобне сарадње.