Сарадња САНУ и БАН за период 2020–2022. године

Сходно одредбама Споразума о научној сарадњи Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука, до краја године биће усклађена нова  листа заједничких истраживачких пројеката за период 2020–2022. године. Позивамо одељења и институте САНУ, као и друге научно-истраживачке и образовне установе заинтересоване за учешће у овој сарадњи, да доставе своје предлоге.

Формулари за пријављивање пројеката могу се преузети овде: https://www.sanu.ac.rs/medjunarodna-saradnja/formulari-za-prijavljivanje/

Неопходно је да предлози буду договорени и усаглашени између српских и бугарских руководилаца пројеката и тимова који у њима непосредно учествују. То се такође односи на посете истраживача (време и дужину трајања). Српска академија наука и уметности сноси трошкове боравка бугарских истраживача на пројектима чији су носиоци њена одељења и/или којима руководе њени чланови, као и путне трошкове својих чланова када одлазе у Бугарску у оквиру тих пројеката. Трошкове слања и примања истраживача на пројектима чији су носиоци установе ван Академије, сносе установе – носиоци пројектне сарадње. Детаљне информације о условима и поступку за слање и пријем истраживача могу се добити у  Сектору за међународну сарадњу САНУ.

Одељења Академије треба да доставе попуњене формуларе и сагласност одељења за рад на пројекту. Остале установе достављају попуњен формулар и молбу руководиоца (директора/декана) за учешће у билатералној сарадњи САНУ − БАН, уз сагласност за прихватање финансијских обавеза везаних за размену истраживача.

Предлоге треба доставити Сектору за међународну сарадњу САНУ (тел. 011/2027-342, e-mail: sasa.foreigndept@sanu.ac.rs ), најкасније до 10. децембра 2019. године.