Седма национална конференција византолога

Седма национална конференција византолога, у организацији Српског комитета за византологију, Византолошког одбора САНУ и Византолошког института САНУ,  биће отворена у уторак, 22. јуна, у 9.30 у Свечаној сали САНУ. Овај догаћај ће трајати од 22. до 25. јуна и обухватиће три дела: 1) тематски, овога пута под насловом „Српско-грчко Царство Немањића. Идеја и стварност“, на којем ће бити изложени нови уводи у српско-византијске односе и културно прожимање у време царева Стефана Уроша IV Душана и Стефана Уроша V; 2) општи, под насловом „Византијске теме“, који укључује саопштења из шире области византологије и медиевистике, и 3) посебни, замишљен као дискусиони форум на тему „Изазови савремене византологије“.

 

ПРОГРАМ