Симпозијум физике кондензоване материје (СФКМ)

Двадесет први Симпозијум физике кондензоване материје (СФКМ) одржан је  у САНУ, од 26. јуна до 30. јуна. Реч је о традиционалној научној конференцији, у  организацији  САНУ, Физичког факултета Универзитета у Београду, Института за нуклеарне науке „Винча” и Института за физику, која окупља водеће домаће истраживаче из ове области физике, најугледније припаднике наше научне дијаспоре и истакнуте научнике из иностранства.  Уз уобичајено учешће физичара из Европе и Северне Америке, ове године били су  присутни и већи број научника из водећих истраживачких центара из Народне Републике Кине.

Основни циљеви конференције били су да  се омогући домаћим истраживачима непосредан увид у најактуелније проблеме у физици кондензоване материје, као и  да представе своје научне резултате. Такође, један од основних циљева конференције био је  унапређење међународне сарадња истраживачких група из Републике Србије, са посебним нагласком на јачању веза са нашом научном дијаспором.

 

ПРОГРАМ