Симпозијум физике кондензоване материје

Симпозијум физике кондензоване материје (СФКМ), најзначајнија конференција из ове области физике која се одржава у Србији, свечано ће бити отворен у понедељак, 7. октобра, у 9 сати, у Свечаној сали САНУ. На Симпозијуму ће се окупити најзначајнији домаћи истраживачи, као и истакнути предавачи из иностранства, са циљем да пруже преглед најважнијих резултата и праваца развоја модерне физике кондензоване материје. Као и сваке године, важно обележје конференције је и велика заступљеност најеминентнијих представника српске научне дијаспоре, који и овог пута активно учествују у организацији и раду СФКМ.

Организатори су Физички факултет Универзитета у Београду, Институт за физику, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и САНУ. Конференција ће трајати до 11. октобра.

ПРОГРАМ СКУПА