НЕЈЕДНАКОСТ У СРБИЈИ
(други део)
21. септембар 2020, Свечана сала САНУ

Сарадња између Српске академије наука и Економског факултета Универзитета у Београду почела је 2018. године организовањем првог дела симпозијума под насловом „Неједнакост у Србији“ на коме је овај проблем размотрен са економског и социјалног аспекта. Наставак овог симпозијума одржаће се 21. септембра у Свечаној сали САНУ, са почетком у 10 часова. У овом делу симпозијума поново ће бити размотрени економски аспекти неједнакости везани, између осталог, и за пореску политику, али ће бити дат осврт и на политичке и друштвене околности које доводе до све већег раслојавања становништва.

По завршетку другог дела симпозијума планира се објављивање зборника радова у коме би своје прилоге дали учесници оба дела симпозијума. Тиме би се добило сведочанство о томе како су стручњаци из различитих области видели проблем неједнакости у Србији и која су решења понудили да бу се она превазишла.

ПРОГРАМ