Скупови и предавања

Предавање
ПРЕЦИЗНА ПОЉОПРИВРЕДА – КАКО СУ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРЕТВОРИЛЕ ОКСИМОРОН У ТАУТОЛОГИЈУ
Проф. др Весна Бенгин
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 1. јул, 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Научни скуп
СЕЦЕСИЈА СА СТАНОВИШТА УНУТРАШЊЕГ И МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА И ЊЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Петак, 3. јул, 10 сати
Свечана сала САНУ