Скупови и предавања

 

Петак, 5. април, 9.15
Научни скупови
НОВИНЕ У ДЕМЕНЦИЈАМА
Свечана сала САНУ

Среда, 10. април, 12 сати
Циклус предавања: Југославија и Информбиро 1948-1956
БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ И СУКОБ СА ИНФОРМБИРООМ
Др Драгомир Бонџић
Свечана сала САНУ

Среда, 10. април, 13 сати
Предавање
ИНФОРМБИРО И ВОЈСКА
др Милан Терзић
Свечана сала САНУ

Среда, 10. април, 19 сати
Предавање
OРТОГОНАЛНОСТ НА ОБЈЕКТИМА У КОМПЛЕКСНОЈ РАВНИ И ПРИМЕНЕ Академик Градимир Миловановић
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Четвртак, 11. април, 17 сати
Предавање
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА САВЕТА ЕВРОПЕ
И ПРЕДАВАЊЕ О ИСТОРИЈИ И КУЛТУРИ РОМА
Др Калин Рус
Свечана сала САНУ

Петак, 12. април, 12 сати
Предавање
МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОРАЧУН 1-Д КОНВЕКТИВНОГ СТРУЈАЊА ВАЗДУХА У СОЛАРНИМ ТОРЊЕВИМА
Академик Владан Ђорђевић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала 8

Петак, 12. април, 14 сати
Међународна конференција
EU FUNDS: REGIONAL COOPERATION THROUGH EU FUNDS
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Понедељак, 15. април, 12 сати
Предавање
Циклус предавања Археологија и културно наслеђе Наисуса и Понишавља
ЦАРИЧИН ГРАД – JUSTINIANA PRIMA:
(НЕ)ОСТВАРЕНИ ПРОЈЕКТ НОВОГ ПОЛИСА?
Дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала 8

Уторак, 16. април, 13 сати
Предавање
ПРИНОСИ МИЛАНА РЕШЕТАРА СРПСКОЈ ФИЛОЛОГИЈИ И КУЛТУРИ
Академик Јасминa Грковић Мејџор
ЦЕНТАР САНУ У КРАГУЈЕВЦУ
Универзитет у Крагујевцу

Среда, 17. април, 19 часова
Предавање
ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОЈМА КРИЗЕ И ПРОМЕНА ЊЕНОГ УТИЦАЈА НА САМОРАЗУМЕВАЊЕ ДАНАШЊЕ ЕПОХЕ
Дописни члан САНУ Алпар Лошонц
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Петак, 19. април, 10 сати
Научни скуп
ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИЈА
СИМПТОМА ДОЊЕГ УРИНАРНОГ ТРАКТА
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Алексинац

Петак, 19. април, 12 сати
Предавање
ЖЕНСКА БОЖАНСТВА У СЛОВЕНСКОЈ МИТОЛОГИЈИ
Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала 8

Среда, 24. април, 12 сати
Предавање
СУКОБ СА ИНФОРМБИРООМ И
ЈУГОСЛОВЕНСКА ДИПЛОМАТИЈА
Др Слободан Селинић
Свечана сала САНУ

Среда, 24. април, 13 сати
Предавање
ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА АРМИЈА И СУКОБ СА ИНФОРМБИРООМ 1948–1953
Др Миле Бјелајац
Свечана сала САНУ

Четвртак, 25. април
СВЕТСКИ ДАН ИМУНОЛОГИЈЕ
Свечана сала САНУ