Скупови и предавања

Научни скуп
HARMONIC ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS
Поводом 100 година од рођења Богољуба Станковића
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Отварање у среду, 10. априла, у 10 сати
Од 10. до 12. априла
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Предавање
ХЕЛДЕРЛИНОВА 1800. ГОДИНА КАО ПРЕЛОМНА ЗА ЊЕГОВО ПЕСНИШТВО
Дописни члан САНУ Миодраг Лома
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Среда, 10. април, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Свечано предавање поводом награде „Медаља САНУ”
САПУТНИК ДИСТОНИЈЕ
Академик Владимир С. Костић
Лауреат награде „Медаља САНУ” за 2023. годину
из области природних и техничких наука
Понедељак, 15. април, 12 сати
Свечана сала САНУ

Предавање
ФЛУОРЕСЦЕНТНА КОРЕЛАЦИОНА СПЕКТРОСКОПИЈА – ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ И ПРИМЕНЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
Др Владана Вукојевић
У организацији Института техничких наука САНУ
Уторак, 16. април, 12 сати
Сала 2 САНУ

Предавање
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У АУДИОВИЗУЕЛНОМ АРХИВУ И ЦЕНТРУ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ САНУ
Академик Александар Костић
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 17. април, 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Предавање
ПУТОВАЊЕ КРОЗ КООРДИНАЦИОНУ ХЕМИЈУ –
РАЗУМЕВАЊЕ МЕТАЛ-ЛИГАНД ВЕЗА
Др Матија Златар
У сарадњи са Подружницом Српског хемијског друштва у Крагујевцу
ЦЕНТАР САНУ У КРАГУЈЕВЦУ
Понедељак, 22. aприл, 13 сати
Свечана сала Универзитета у Крагујевцу

Свечано предавање поводом награде „Медаља САНУ”
ПЛАШТАНИЦА МИТРОПОЛИТА БЕОГРАДСКОГ ИСИДОРА
Aкадемик Гојко Суботић
Лауреат награде „Медаља САНУ” за 2023. годину
из области друштвених и хуманистичких наука
Уторак, 23. април, 12 сати
Свечана сала САНУ

СВЕТСКИ ДАН ИМУНОЛОГИЈЕ 2024
Четвртак, 25. април, 9 сати
Свечана сала САНУ

Предавање
ЗНАЧАЈ ПРОУЧАВАЊА КСЕНОЛИТА ГОРЊЕГ ОМОТАЧА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ГЕОЛОШКЕ ПРОШЛОСТИ: ПРИМЕР ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Академик Владица Цветковић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Четвртак, 25. април, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА
ДОБИЈАЊЕ, УПОТРЕБА И ЕКОЛОШКИ УТИЦАЈ БИОДИЗЕЛА КАО ТРАНСПОРТНОГ ГОРИВА
Треће предавање
ОТПАДНЕ ОЛЕО-СИРОВИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ БИОДИЗЕЛА
Проф. др Наташа Ђуришић Младеновић и проф. др Милан Томић
Координатор циклуса: дописни члан САНУ Влада Вељковић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ и ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Петак, 26. април, 12 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду