Скупови и предавања

Научни скуп
ЕНДОКРИНИ ОМЕТАЧИ – НОВА САЗНАЊА
Понедељак, 3. oктобар, 9 сати
Свечана сала САНУ

Научни скуп
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И СРПСКО ПОЗОРИШТЕ
ОД ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО КРАЈА 20. ВЕКА
Понедељак, 3. октобар, 10 сати
Сала 2 САНУ

Десети национални научни скуп са међународним учешћем
БАЛКАН АРТ ФОРУМ 2022 (БАРТФ 2022)
УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС: ИНТЕРАКЦИЈА
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Отварање у петак, 7. октобра, у 12 сати
7. и 8. октобра
Свечана сала Универзитета у Нишу

Научни скуп са међународним учешћем
110 ГОДИНА ОД МОБИЛИЗАЦИЈЕ ГВОЗДЕНОГ ПУКА 1912 –
СРПСКА ВОЈСКА У ИСТОРИЈИ И ТРАДИЦИЈИ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Отварање у петак, 7. октобра, у 16 сати
Од 7. до 9 . октобра
Народни музеј Топлице Прокупље

Научни скуп
ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ И БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА
Уторак, 11. oктобар, 10 сати
Свечана сала САНУ

Циклус предавања
НИШ, ПОНИШАВЉЕ И ЈУЖНА СРБИЈА ОД АНТИКЕ ДО КРАЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА
Треће предавање
ХРАМОВИ И СВЕТИЛИШТА БОЖАНСТАВА У НИШУ И ЈУЖНОЈ СРБИЈИ
ТОКОМ РИМСКОГ ПЕРИОДА
Др Надежда Гавриловић Витас
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Уторак, 11. октобар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Предавање
АПТАМЕРСКИ РЕЦЕПТОРИ, КАКО, ЗАШТО И
ПОНЕШТО О СЛОБОДНОЈ ЕНЕРГИЈИ ВЕЗИВАЊА
Проф. др Милан Стојановић, инострани члан САНУ
Среда, 12. октобар, 12 сати
Свечана сала САНУ

Предавање
РАДИКАЛНО-ДЕМОКРАТСКА КРИТИКА
ЛИБЕРАЛНОГ ПОИМАЊА ДЕМОКРАТИЈЕ
Проф. др Ненад Димитријевић
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 12. oктобар, 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Научни скуп
ФУНДАМЕНТАЛНА (ОСНОВНА, БАЗИЧНА) ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ПРОГРЕС ГЛОБАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПРОСПЕРИТЕТНИ РАЗВОЈ САВРЕМЕНИХ ДРЖАВА
Петак, 14. октобар, 9 сати
Свечана сала САНУ

Предавање
МАТИЧНЕ ЋЕЛИЈЕ: ХЕМОБИОЛОГИЈА, EX VIVO МАНИПУЛАЦИЈЕ И КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ОД ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ ДО РЕГЕНЕРАТИВНЕ МЕДИЦИНЕ СА СЕЛЕКТИВНОМ ЦРП-АФЕРЕЗОМ
Академик Бела Балинт
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 19. октобар, 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Научни скуп
ЗНАЧАЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ РЕСУРСА У КАРСТУ
Петак, 21. октобар, 10 сати
Свечана сала САНУ

Циклус предавања
НИШ, ПОНИШАВЉЕ И ЈУЖНА СРБИЈА ОД АНТИКЕ ДО КРАЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА
Четврто предавање
АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА КОПРИЈАНА И
УТВРЂЕНИ ГРАДОВИ МОРАВСКЕ СРБИЈЕ
Др Весна Бикић, научни саветник
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Уторак, 25. октобар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Предавање
РАЗВОЈ ИМИНОШЕЋЕРА КАО АНТИ-КОВИД-19 АГЕНАСА
Академик Радомир Саичић
ЦЕНТАР САНУ У КРАГУЈЕВЦУ
Уторак, 25. октобар, 18 сати
Свечана сала Универзитета у Крагујевцу

Научни скуп
ПРЕПОРОД СЕЛА У СРБИЈИ: ПРОБЛЕМИ, МОДЕЛИ И АКТЕРИ
Среда, 26. oктобар, 10 сати
Сала 2 САНУ

Предавање
РАЗВОЈ НОВИХ АНТИТУМОРСКИХ АГЕНАСА ПРИМЕНОМ БИОИЗОСТЕРИЗМА И МОЛЕКУЛСКЕ ХИБРИДИЗАЦИЈЕ
Академик Велимир Попсавин
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 26. октобар, 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Научни скуп
НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ У БИОМЕДИЦИНИ
Отварање у четвртак, 27. октобра, 11 сати
27. и 28. октобра
Свечана сала САНУ

Предавање
МЕДИЦИНСКА НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА: ДОСТИГНУЋА И ПЕРСПЕКТИВЕ
Академик Милош Ђуран и проф. др Биљана Глишић
ЦЕНТАР САНУ У КРАГУЈЕВЦУ
Четвртак, 27. октобар, 13 сати
Прва крагујевачка гимназија

Научни скуп
ПОСЛЕДИЦА СУШЕ НА ПОЉОПРИВРЕДУ СРБИЈЕ
Понедељак, 31. октобар, 10 сати
Свечана сала САНУ

Научни скуп
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА
ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ КЊИЖЕВНОКРИТИЧКОГ И КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКОГ ПРОУЧАВАЊА КЊИЖЕВНОСТИ: У ЧАСТ АКАДЕМИКА СВЕТОЗАРА ПЕТРОВИЋА
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Понедељак, 31. октобар, 11 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Округли сто
ОГЛЕДАЛА ДУШАНА МАТИЋА
ЦЕНТАР САНУ У КРАГУЈЕВЦУ
Понедељак, 31. октобар, 12 сати
Универзитетска галерија у Крагујевцу