Скупови и предавања

Предавањe
ЗНАЧАЈ СИНТЕЗЕ И КВАЛИТЕТА МОНОКРИСТАЛА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ СУПЕРПРОВОДЉИВОСТИ КУПРАТА
IMPORTANCE OF SYNTHESIS AND SINGLE-CRYSTAL QUALITY FOR UNDERSTANDING OF HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY IN CUPRATES
проф. Невен Баришић
Четвртак, 1. фебруар, 12 сати
Свечана сала САНУ

Предавањe
КАКО НАПРАВИТИ И ЗАГУБИТИ СКУЛПТУРЕ – ЛИЧНИ ПРИМЕРИ
дописни члан САНУ Мрђан Бајић
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 21. фебруар, 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Предавањe
ФИЗИКА ЧЕСТИЦА: ОД ХИГС БОЗОНА ДО ТЕРАПИЈЕ ЗРАЧЕЊЕМ
др Милош Ђорђевић
ЦЕНТАР САНУ У КРАГУЈЕВЦУ
Четвртак, 22. фебрубар, 14.30 сати
Свечана сала Универзитета у Крагујевцу

Предавањe
РЕПРОДУКТИВНА ТРАУМА: КАДА „ПРИРОДНЕ СТВАРИ“ НЕ ИДУ ПРИРОДНО
проф. др Јелена Опсеница Костић
проф. др Милица Митровић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Петак, 23. фебруар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Предавањe
„КОШТАНА” БОРЕ СТАНКОВИЋА И ГРАДСКЕ ПЕСМЕ ВРАЊА У СОЛО ПЕСМАМА И МУЗИЧКОЈ ДРАМИ ПЕТРА КОЊОВИЋА
др Катарина Томашевић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Уторак, 27. фебруар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Предавањe
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЋ, ЗАБОРАВЉЕНИ ТЕМИШВАРСКИ СЛИКАР ИЗ XIX ВЕКА. РЕЗУЛТАТИ НАЈНОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА (2014–2023)
Академик Миодраг Марковић
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 28. фебруар, 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА
ДОБИЈАЊЕ, УПОТРЕБА И ЕКОЛОШКИ УТИЦАЈ БИОДИЗЕЛА КАО ТРАНСПОРТНОГ ГОРИВА
Уводне напомене
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОДИЗЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
дописни члан САНУ Влада Вељковић
проф. др Ана Марјановић Јеромела
проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић
Проф. др Милан Томић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ И ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Четвртак, 29. фебруар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Предавањe
УМЕТНИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЛАТИНСКО-ВИЗАНТИЈСКОГ СТИЛА И ЦРКВА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА У СТОЛИВУ (ЦРНА ГОРА)
LATIN-BYZANTINE ARTISTIC INTERACTIONS AND THE CHURCH OF SAINT BASIL IN STOLIV (MONTENEGRO)
проф. др Микеле Бачи (Michele Bacci)
У организацији Балканолошког института САНУ
Четвртак, 29. фебруар, 13 сати
Сала 2 САНУ

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА
ДОБИЈАЊЕ, УПОТРЕБА И ЕКОЛОШКИ УТИЦАЈ БИОДИЗЕЛА КАО ТРАНСПОРТНОГ ГОРИВА
Прво предавање
ПОТЕНЦИЈАЛ БИЉНИХ УЉА КАО СИРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОДИЗЕЛА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
проф. др Ана Марјановић Јеромела
проф. др Милан Томић
ОГРАНАК САНУ У НИШУ И ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Четвртак, 29. фебруар, 12.30 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу