Скупови и предавања

Научни скуп
НАУЧНИ СЕМИНАР ИЗ МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСКИХ НАУКА И МЕХАНИКЕ
У организацији Математичког института САНУ
Отварање у уторак, 5. октобра, у 10 сати
Oд 5. до 8. октобра
Сала 2 САНУ

БАЛКАН АРТ ФОРУМ 2021
Уметност и култура данас: хармонија и дисхармонија
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Отварање у петак, 8. октобра, 12 сати
8. и 9. октобар
Огранак САНУ у Нишу, Свечана сала Универзитета у Нишу / Факултет уметности у Нишу

Предавање
ЗАВИЧАЈНО, НАЦИОНАЛНО И УНИВЕРЗАЛНО У ДЕЛУ
И ДЕЛОВАЊУ ЈОВАНА ДУЧИЋА
Проф. емеритус др Славко Гордић
Поводом 150 година од рођења Јована Дучића
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ
Среда, 13. октобар, у 18 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду

Предавање
ВИНЧАНСКИ ЗНАЦИ У ТИПОЛОГИЈИ ПИСМА
У оквиру циклуса „О митолошкој прошлости Срба: истина и заблуде”
Проф. др Вања Станишић
Четвртак, 14. октобар, 12 сати
Свечана сала САНУ

Предавање
ЕТНИЧКА СЛИКА БАЛКАНА НА ПРАГУ ПРВОГ МИЛЕНИЈУМА НОВЕ ЕРЕ
У оквиру циклуса „О митолошкој прошлости Срба: истина и заблуде”
Проф. др Драгана Николић
Четвртак, 21. октобар, 12 сати
Свечана сала САНУ

Научни скуп
ДОПРИНОС РОМА КУЛТУРИ НАРОДА У СРБИЈИ
У организацији Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ
Петак, 22. октобар, 10 сати
Свечана сала САНУ

14. симпозијум са међународним учешћем
САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Отварање у петак, 22. октобра, у 10 сати
22. и 23. октобар
Технолошки факултет у Лесковцу

Предавање
ДА ЛИ СУ СРБИ НАРОД НАЈСТАРИЈИ?
У оквиру циклуса „О митолошкој прошлости Срба: истина и заблуде”
Проф. др Радивој Радић
Четвртак, 28. октобар, 12 сати
Свечана сала САНУ

Научни скуп
БИОМАРКЕРИ У УРОЛОШКОЈ ОНКОЛОГИЈИ
Петак, 29. октобар, 10 сати
Свечана сала САНУ

Присуство ће бити омогућено ограниченом броју лица, а све у складу са капацитетом простора, епидемиолошким препорукама и ограничењима.