СНИМАК НАУЧНОГ СКУПА „ПРОЈЕКАТ ЈАДАР – ШТА ЈЕ ПОЗНАТО?”

Научно-стручни скуп „Пројекат Јадар – шта је познато?”, који се бавио експлоатацијом минерала јадарита у Рађевини, у околини Лознице, одржан је 6. и 7. маја у Палати САНУ.

 

Снимке догађаја можете преузети овде:

ПРВИ ДАН:

 Отварање скупа и поздравне речи

Уводне напомене – Владимир Стевановић

 Зорана Михајловић – Значај пројекта ”Јадар” за енергетски и технолошки развој Србије

 Весна Продановић – Пројекат ”Јадар” од истраживања до експлоатације и престанка рада

 Ратко Ристић, Иван Малушевић, Петар Нешковић, Ангелина Новаковић – Деградација простора у оквиру пројекта

 Мирјана Дреновак-Ивановић – Правни оквир заштите животне средине у пројекту ”Јадар”

 Динко Кежевић, Драгана Нишић – Одлагање јаловине из рудника и процеса екстракције, третирање отпада

 Жељко Камберовић – Извор технологије производње литијума и утицаји на животну средину

 

ДРУГИ ДАН:

 Бранимир Гргур – Улога литијума у енергетским технологијама и алтернативе

 Првослав Марјановић – Пројекат ”Јадар” и водни ресурси

 Петар Булат – Могући утицаји рудника, екстракције и депоније пројекта ”Јадар” на здравЉе локалног становништва

 Александар Јововић – Инжењерско-административне процедуре у циЉу контроле утицаја пројекта ”Јадар”

 Имре Кризманић – Пројекат ”Јадар” – утицај на биодиверзитет

 Јагош Раичевић – Пројекат ”Јадар” – контрола регулаторног процеса и трошкови заштите животне средине

 ОКРУГЛИ СТО