Предавање дописног члана САНУ Владана Девеџића „ChatGPT”

Дописни члан САНУ Владан Девеџић одржао је предавање „ChatGPT”  31. маја у Свечаној сали САНУ. Оно је представљало увод је у циклус предавања „Вештачка интелигенција“, који је предвиђен за јесен 2023. године у САНУ.

Циљ овог предавања је трострук:

  • Да на питак и лако разумљив начин представи основне идеје LLMs на којима се заснива ChatGPT, технологије AI које су омогућиле имплементацију LLMs, њихове предности и недостатке, као и актуелно стање у развоју тих технологија.
  • Да кроз директну демонстрацију рада са ChatGPT-ем пружи увид у његове могућности у истраживачком и креативном раду у одабраним доменима, осветљавајући неке мало познате детаље те апликације.
  • Да кроз критички осврт укаже на технолошке, пословне и шире друштвене промене до којих је довела појава ChatGPT-а, као и на потенцијалне импликације даљег развоја LLMs и AI уопште.