Изложба „Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон“

Поводом 130 година од рођења сликарке Олге Бенсон, до 25. јануара у Галерији науке и технике САНУ (Улица Ђуре Јакшића 2) може се погледати изложба „Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон“.

Олга Бенсон је радила у Етнографском институту САН као фолклорни сликар од 1947. до 1950. године, када је емигрирала у САД. У збирци овог института налази се преко 500 њених цртежа и акварела (куће, покућство, ношње и делови ношње, скице ношњи, вињете за Гласник ЕИ и друго), који до сада нису објављивани.

Ова изложба показује који су аспекти традиционалне материјалне културе постојали на терену педесетих година прошлог века, а које су стручњаци сматрали вредним чувања. Такође, приказује се и сам начин у оквиру етнологије на који се систематски бележило оно што је сматрано важним, пре широке доступности колор фотографије. Поред тога разјашњава се однос између визуелног материјала који је у том процесу настајао према етнографским истраживањима у времену када је збирка настајала, када су ти ликовни радови схватани као документација, и данас, када се они третирају као извори за сазнавање података из прошлости, како различитих аспеката традицијске културе, тако и развоја етнологије/антропологије као дисциплине.