Свечана академија: 125 година од рођења иностраног члана САНУ Хенрија Мура

Свечана академија поводом 125 година од рођења иностраног члана САНУ Хенрија Мура (1898-1986)  одржана је 11. октобра, у Свечаној сали САНУ.

Овај скуп није само пригодна почаст овом историјски релевантном уметнику и једном од највећих британских и светских вајара, јер Хенри Мур за нашу средину није био само осведочени великан светске ликовне баштине – он је имао за нас још једно несамерљиво постигнуће: његова изложба 1955. године била је и велики модернизаторски догађај за тадашње друштво. Њоме је дат један могући одговор на круцијално питање: може ли уметност да мења – не само да  коментарише, већ и да еманципује заједницу и отвара утопиjске путање другачијег и бољег разумевања и позитивних промена. Циљ овог догађаја је да наведене околности и путање преиспитамо и да их се, будућности ради, сетимо кроз прилоге британских и српских стручњака и гостију.