ЗАЈЕДНИЧКИ ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2021-2023.

Сходно одредбама Споразума о научној сарадњи Српске академије наука и уметности и Македонске академије наука и уметности, у наредном периоду биће усклађена нова листа заједничких истраживачких пројеката за период 2021–2023. године. Позивамо одељења и институте САНУ, као и друге научно-истраживачке и образовне установе заинтересоване за учешће у овој сарадњи, да доставе своје предлоге.

Формулари за пријављивање пројеката могу се преузети овде: https://www.sanu.ac.rs/medjunarodna-saradnja/formulari-za-prijavljivanje/.

Неопходно је да предлози буду договорени и усаглашени између српских и македонских руководилаца пројеката и тимова који у њима непосредно учествују. То се такође односи на посете истраживача (време и дужину трајања). Детаљне информације о условима и поступку за слање и пријем истраживача могу се добити у  Сектору за међународну сарадњу САНУ.

Одељења Академије треба да доставе попуњене формуларе и сагласност одељења за рад на пројекту. Остале установе достављају попуњен формулар и молбу руководиоца (директора/декана) за учешће у билатералној сарадњи САНУ − МАНУ.

Предлоге треба доставити Сектору за међународну сарадњу САНУ (тел. 011/2027-342, e-mail: sasa.foreigndept@sanu.ac.rs), најкасније до 31. јула 2021. године.