МИЛОШ И. ЂУРАН
Хемија (бионеорганска и медицинска неорганска хемија)
Казанци (код Босанског Грахова), 24. 7. 1952.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2015.
За редовног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Хемијски факултет Универзитета у Београду, oсновне студије хемије (1976);
Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, магистарске студије хемије (1981); Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, докторат хемијских наука (1985); Институт за хемију Универзитета у Лајдену, Холандија, постдокторске студије (1989‒1990); Биркбек колеџ (1992‒1994) Универзитета у Лондону

Запослење
Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, асистент (1976‒1985), доцент (1985‒1995), ванредни професор (1995‒2001), редовни професор (2001‒2017); у пензији (од октобра 2017)

Дужности на факултету и универзитету
Институт за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу,  управник (1987‒1989);
Природно-математички факултет у Крагујевцу, продекан за финансије (1998‒2001);
Универзитет у Крагујевцу, проректор за наставу (2001); ректор Универзитета у Крагујевцу (2004‒2009)

Чланство у одборима САНУ
Управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу; Одбор за високо образовање; Одбор за науку; Одбор за српско питање

Приступна академска беседа
„Медицинска неорганска хемија: комплекси злата (III) са пептидима као потенцијални антитуморски и антимикробиолошки агенси“, VI седница Одељења (2016)

Чланство у стручним удружењима
Српско хемијско друштво; Национални савет за науку и технолошки развој Републике Србије (2009-2015); Матични одбор за хемију Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2017-); Члан Управног одбора Фондације ТЕМПУС за Републику Србију (2016-); Члан Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (2019-)

Уреднички рад
Metal-Based Drugs, члан уређивачког одбора (1994-1996); Journal of the Serbian Chemical Society, подручни уредник за неорганску хемију (2008-);
Kragujevac Journal of Science, члан уређивачког одбора (2018-);
The University Thought-Publication in Natural Sciences, члан уређивачког одбора (2016-)

Признања и награде
Заслужни члан Српског хемијског друштва, за значајан допринос раду Друштва (2014);
Медаља Српског хемијског друштва, за трајан и изванредан допринос науци (2016);
Захвалница Српског хемијског друштва као знак признања за дугогодишњи допринос раду Друштва

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ за 2016, књ. CXXII, стр. 335.