Архив у Сремским Карловцима

Настанак Архива је везан за један од најзначајнијих историјских догађаја у нововековној историји српског народа, за Велику сеобу Срба под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, 1690. године. Тада је део српске јерархије и народа пренео нешто књига, сакралног инвентара, повеља српских средњовековних владара, синђелија, берата и других списа из балканских делова Османског царства у Хабзбуршку монархију.

На то документационо језгро настављена је преписка коју су патријарх Арсеније III и његови наследници – у својству представника народно-црквене и школске аутономије, или као приватна лица – водили са световним, црквеним и војним установама или појединцима у Хабзбуршкој монархији, Србији, Русији и другим земљама. За време Другог светског рата Архив је затворила немачко-усташка власт и делом је оштећен. На молбу САН, Свети архијерејски синод СПЦ је 4. јула 1949. године предао „на чување и дефинитивно уређење Митрополије и Конзисторије Сремскокарловачке”, ради њиховог коришћења у научне сврхе. Академија је обезбедила средства, кадар и услове за то, издејствовала повратак из Беча 81 повеље и, са неадекватних и необезбеђених места чувања, прихватила у Архив – Архив Карловачког магистрата, Карловачке гимназије и друго. Од грађана је добила извесне количине докумената и грађе, неке је откупила, а у Хисторијском архиву у Задру микрофилмовала већи део списа Далматинске епархије.

Тако сједињена архивска грађа у карловачком Архиву САНУ хронолошки обухвата период од средине XVI до 70-их година XX века, са освртима на дубљу прошлост. Садржајно су то правна документа: молбе, жалбе, извештаји, меморандуми, записници, уговори, тестаменти, преписка, пописи становништва и слично. Грађа се још сређује, ставља у заштитне кутије, конзервира и штити од влаге и других оштећења. Засад је сврстана у 44 фонда и десет мањих збирки. Архив данас поседује близу три милиона докумената. За већину постоје изворни или накнадно рађени деловодни протоколи и регистри, регеста, картотека личности, сумарни пописи. Наведена грађа је прворазредни извор за политичку, културну и привредну историју српског народа у Хабзбуршкој монархији, посебно за цркве и верски живот; школе, образовање, књижевност, уметност; разноврсне односе Срба са више евро-азијских народа.

Архив САНУ у Сремским Карловцима први је модерно уређен архив у нововековној српској историји. Први познати инвентар потиче још из 1719. године. У Архиву се налази и библиотека са преко 5.000 књига.

Адреса:
Архив у Сремским Карловцима
Трг Бранка Радичевића 17
21205 Сремски Карловци, Србија
Тел./факс: (021) 881 757