Слободан Грубачић
Германиста
Билећки логор, 9.7.1942.

дописни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2009.

Област рада
Упоредна књижевност, историја и теорија књижевности и културе, превођење, итд

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, основне студије (1966); Филозофски факултет Универзитета у Загребу, магистратура (1969);  Филозофски факултет  Универзитета у Штутгарту, Немачка, докторат (1972)

Запослење
Редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, professor emeritus

Функције у САНУ
Одељења језика и књижевности, заменик секретара

Чланство у другим академијама
Редовни члан Европске академије наука и уметности са седиштем у Салцбургу

Чланство у стручним удружењима
Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GIG), Internationale Verineinigung für Germanistik (IVG), Societe europeenne de culture (Venice)

Уреднички рад
Председник Одбора за критичка издања; председник Одбора за српско-италијанске културне и политичке везе; члан Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима; члан уредништва часописа Прилози за књижевност, историју и фолклор, уредник едиције „Филоксениј“ коју издаје Филолошки факултет у Београду; уредник часописа Глас у издању САНУ.

Признања и награде
Награда за научна истраживања Alexander von Humboldt (Humboldt-Preis), Election for the Research Award, Bamberg (1995);
Награда „Књига године“ из области теорије књижевности и уметности, естетике и филозофије (Радио Београд, 2006);
professor emeritus Универзитета у Београду (2011);
Награда „Ђуро Даничић“ (2012)