Федор Хербут
Физика (квантна теорија информације, заснивање квантне механике, идентичне честице)
Нови Врбас, 2.5.1932

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ

За дописног члана изабран  15. 12. 1988;
за редовног члана изабран 30. 10. 2003.

Школскаспрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1957); Универзитет у Бирмингему (1964) Ph. D, др физичких наука, нострификована ПМФ

Запослење
пензионисани редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду, од 1996.

Приступна академска беседа
„Дистантне корелације две квантне честице“ (1989). Шт. :Глас/САНУ. 362 (1990) 75‒79.

Чланство у стручним удружењима
International Association of Mathematical Physicists, стални члан

Уреднички рад
Свеске физичких наука СФИН, члан Издавачког савета

Одбори
Одбор за физику, метеорологију и астрономију, председник (1999); Научни пројекат Статистичност и каузалност у квантној механици, руководилац

Признања и награде
Награда ИБК за најбољи рад (1968)

Биографије и библиографије
Годишњак САНУ 95 (1989) 457‒465
https://www.researchgate.net/profile/Fedor_Herbut