ПЕР ЈАКОБСЕН (JAKOBSEN PEER)
Филолог
23. 2. 1935.

инострани члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 15. 12. 1988.

Област рада
Филологија (југославистика)

Школска спрема
Славистичке студије на Универзитету у Копенхагену

Запослење
Универзитет у Копенхагену, професор емеритус; оснивач Катедре за српскохрватски језик