Јелена Јовановић
Етномузикологија
Београд, 27. 9. 1964.

дописни члан

Одељење уметности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабрана 8. 11. 2018. године

Школска спрема
Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду, основне студије (1991), магистарске студије (2001) и докторске студије (2010)

Запослење
Музиколошки институт САНУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за израду Лексикона уметничке игре

Чланство у стручним удружењима
Српско етномузиколошко друштво;
Међународни савет за традиционалну музику (ICTM)

Уреднички рад
Зборник радова Музичке праксе Балкана: етномузиколошке перспективе, коуредник са акад. Д. Деспићем и др Д. Лајић-Михајловић (2012);
Музикологија, часопис Музиколошког института САНУ, главни и одговорни уредник (2014–2016);
Зборник радова Бела Барток и српска музика, коуредник са П. Ластићем и др К. Томашевић (2016);
Bellscapes, електроакустичка музика Владимира Љ. Јовановића, музички компакт диск са двојезичном пропратном књижицом (2018)

Признања и награде
Награда Министарства за науку за научни допринос (2003)