МИОДРАГ ЛОМА
Филолог
Ваљево, 15. 8. 1957.

Дописни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 4. 11. 2021.

Област рада
Филологија: општа књижевност и теорија књижевности, германистика; историја опште књижевности, историја немачке књижевности; историја књижевних теорија, историја књижевне историографије, историја књижевне критике; књижевна херменеутика, књижевна естетика

Школска спрема
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Општа књижевност и теорија књижевности, основне студије (1982); Филолошки факултет Универзитета у Београду, Немачки језик и књижевност, основне студије (1983); магистарске студије (1989); докторат (2001); Стручно усавршавање: Немачки књижевни архив у Марбаху (Deutsches Literaturarchiv, Marbach, 1986. и 1990)

Запослење
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за општу књижевност и теорију књижевности, редовни професор

Уреднички рад
Двојезична едиција Ксенофилија Филолошког факултета, одговорни уредник (2016‒2020)

Библиографија др Миодрага Ломе