ЗОРАН Љ. ПЕТРОВИЋ
Физика плазме, микроелектроника, атомска и молекулска физика, примењена физика
Београд, 20. 12. 1954.

редовни члан

Одељење техничких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 26. 10. 2000.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Школска спрема
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, oсновне студије електротехнике (1978) и магистарске студије електротехнике (1980), докторске студије (1985) на Australian National University Canberra

Запослење
Институт за физику Универзитета у Београду, научни саветник (од 1994), сарадник (од 1978)

Функције у САНУ
Управник Галерије науке и технике САНУ; секретар Одељења техничких наука (2013-2021); члан Савета Галерије ликовне и музичке уметности САНУ; председник Комисије за Статут

Чланство у одборима САНУ
Одбор за науку, Одбор за енергетику

Приступна академска беседа
„Неравнотежна гасна пражњења: кинетика и примене“, приступно предавање (30. 1. 2001)
„Кинетички феномени у јонизованим гасовима“, приступна беседа (24. 5. 2010)

Чланство у стручним удружењима
Друштво физичара Србије (ранији генерални секретар и потпредседник), Америчко друштво физичара (American Physical Society – APS); ранији члан друштва и Председништва Друштва за ЕТРАН, Београд, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), ранији члан Аустралијског друштва физичара

Уреднички рад
Plasma Sources Science and Technology (ранији члан Уређивачког одбора), European Physical Journal D, European Physical Journal Techniques and Instrumentation

Признања и награде
Награда „Марко Јарић“ за врхунско достигнуће у физици (2005);
Награда „Никола Тесла“ за врхунско технолошко остварење (1990);
Америчко друштво физичара (American Physical Society – APS – fellow 2010, outstanding referee 2014);
Награда Института за физику за научни рад (1995, 1998. и 2006. године);
Награда за најцитиранији рад у десетогодишњем периоду у часопису Plasma Sources Science and Technology (1999‒2009);
Специјална диплома за заслуге за развој Центара изузетних вредности на Кеио Универзитету у Јапану (2012);
Велико признање за научно дело Института за физику Универзитета у Београду

Биографија и библиографија
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_00eXWYAAAAJ&view_op=list_works
https://orcid.org/0000-0001-6569-9447