Зоран Љ. Петровић
Физика плазме, микроелектроника, Атомска и молекулска физика, Примењена физика
Београд, 1954.

редовни члан

Одељење техничких наука

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 26.10.2000; редовни члан од 05.11.2009.

Школска спрема
Дипл. инж. електротехнике 1978; магистар електротехнике 1980; (на Електротехничком факултету Универзитета у Београду); доктор наука 1985. (Ph. D Australian National University Canberra).

Запослење
Сарадник (научни саветник од 1994) Института за физику Универзитета у Београду од 1978.

Функције у САНУ
Управник Галерије науке и технике САНУ, секретар Одељења техничких наука, члан Савета Галерије ликовне и музичке уметности САНУ, председник Комисије за Статут

Чланство у одборима САНУ
Члан Академијског одбора за науку, члан Академијског одбора за енергетику

Приступна академска беседа
Приступно предавање: Неравнотежна гасна пражњења: кинетика и примене одржано 30.01.2001. године
Приступна беседа: Кинетички феномени у јонизованим гасовима одржана 24. 05.2010. године

Чланство у стручним удружењима
Друштво физичара Србије (био генерални секретар и потпредседник), Америчко друштво физичара (American Physical Society – APS); био члан Друштва и Председништва Друштва за ЕТРАН, Београд, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), био члан Аустралијског друштва физичара

Уреднички рад
Plasma Sources Science and Technology (био члан Уређивачког одбора), European Physical Journal D, European Physical Journal Techniques and Instrumentation

Признања и награде
Награда „Марко Јарић“ за врхунско достигнуће у физици (2005); награда „Никола Тесла“ за врхунско технолошко остварење (1990); Америчко друштво физичара (American Physical Society – APS – fellow 2010, outstanding referee 2014); три пута награда Института за физику за научни рад (1995, 1998. и 2006. године); Награда за најцитиранији рад у десетогодишњем периоду у часопису Plasma Sources Science and Technology 1999-2009; Специјална диплома за заслуге за развој Центара изузетних вредности на Кеио Универзитету у Јапану, 2012; Велико признање за научно дело Института за физику Универзитета у Београду.

Биографија и библиографија
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_00eXWYAAAAJ&view_op=list_works
https://orcid.org/0000-0001-6569-9447