РАДОСЛАВ ЈАКОБ РАЗЛАГ
Писац и политичар;
Радославци, 12. 6. 1826 – Брежице, 5. 6. 1880

адвокат у Брежицама и Љубљани и издавач Зоре (Грац, Загреб)

ДСС: кореспондентни члан од 13. 1. 1863.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: EJ 7 (S. Kranjec). – SBL 9 (1960) 53–55 (S. Kranjec). – ÖBL 40 (1983) 447 (V. Murko)

Фотографија: САНУ–Ф 54