ВЛАДИСАВ СТЕФАНОВИЋ
Лекар;
Ниш, 29. 12. 1943 – Ниш, 10. 10. 2015

професор универзитета: Медицински факултет у Нишу

САНУ: Одељење медицинских наука: дописни члан од 30. 10. 2003; редовни члан 1. 11. 2012; члан Српског лекарског друштва, Нефролошке секције Српског лекарског друштва, члан Управе, члан Удружења нефролога Југославије, члан Председништва, члан European Renal, Dialysis and Transplant Association (ERA/EDTA) и International Society of Nephrology (ISN); члан European Society of Artificial Organs (ЕSАО); члан International Society of Peritoneal Dialysis (ISPD), National Kidney Foundation (NKF) и American Society of Nephrology (ASN); члан New York Academy of Sciences

Биографија, библиографија: Год./САНУ. 111 (2005) 567–605