Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија. Том 1 = Јазикот како запис на културата во етнолошката и лингвистичка анализа на релација Србија – Македонија. Том 1 / главни уредници Предраг Пипер, Марјан Марковиќ ; уредници првог тома Станислав Станковић, Веселинка Лаброска. – Београд : САНУ ; Скопје : МАНУ, 2018

Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
академик Tаки Фити, председник МАНУ

Говорили: академик Предраг Пипер
дописни члан МАНУ Марјан Марковић
проф. др Рајна Драгићевић

Уторак, 17. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986–2016 / уредници Анатолиј Аркадијевич Турилов, Татјана Суботин-Голубовић, Ирена Шпадијер, Наташа Драгин, Душица Грбић и Катарина Мано-Зиси. – Београд : САНУ, 2018. – (Словенски и српски средњи век / уредник серије Јасмина Грковић-Мејџор ; књ. 1)

Говорили: академик Јасмина Грковић-Мејџор
проф. др Татјана Суботин-Голубовић
др Виктор Савић

Уторак, 3. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Економска криза : порекло и исходи / уредник Часлав Оцић. – Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Часлав Оцић
проф. др Драгана Гњатовић
проф. др Слободан Антонић

Уторак, 18. јун, 13 сати, Свечана сала САНУ

Дан Библиотеке САНУ посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве

Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ

Говорили: академик Јасмина Грковић-Мејџор, О језику у делима Светог Саве
проф. др Томислав Јовановић, Књижевно стваралаштво Светогa Саве

Уторак, 11. јун, 13 сати, Свечана сала САНУ

100 мојих портрета / Матија Бећковић. – Београд : Компанија Новости, 2018

Говорили: академик Миро Вуксановић
академик Матија Бећковић

Уторак, 4. јун, 13 сати, Свечана сала САНУ