Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића : тематски зборник у част 800 година проглашења краљевства и аутокефалне архиепикопије свих српских и поморских земаља / уредници Љубомир Максимовић, Срђан Пириватрић ; уређивачки одбор Ђорђе Бубало ... [и др.]. – Београд : САНУ : Српски комитет за византологију, 2019

Поздравна реч: академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ
Говорили: проф. др Смиља Марјановић Душанић
проф. др Владимир Вукашиновић
др Срђан Пириватрић

Уторак, 10. март 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Издања Одељења језика и књижевности и Института за српски језик САНУ

Периодизација нове српске књижевности : поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића (16. IV 1868–4. VI 1939) / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2019

Јужнословенски филолог. Књ. 75, св. 1 / главни уредник Рајна Драгићевић. – Београд : САНУ, 2019

Српски дијалектолошки зборник. Књ. 65/2, Речник говора Лужнице  / Љубисав Ћирић ; главни уредник Слободан Реметић. – Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2018

Говорили: академик Злата Бојовић
академик АНУРС Слободан Реметић
проф. др Рајна Драгићевић
Реч захвалности: проф. др Љубисав Ћирић

Уторак, 25. фебруар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Издања Одељења хемијских и биолошких наука САНУ

Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановића / уредници Радмила Петановић, Драгослав Маринковић. - Београд : САНУ, 2019

Критичка листа врста васкуларне флоре Србије. 1, Lycopodiopsida, Polypodiopsida, Gnetopsida, Pinopsida и Liliopsida / [Марјан Никетић, Гордана Томовић] ; уредник Владимир Стевановић. – Београд : САНУ, 2018

До фисије, о фисији и о уранијуму / Шћепан С. Миљанић, Јелена Радић-Перић, Миљенко Перић ; уредник Владимир Стевановић. – Београд : САНУ, 2019

Говорили: академик Радмила Петановић
академик Владимир Стевановић
проф. др Шћепан С. Миљанић

Уторак, 18. фебруар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Светомир Арсић Басара / [аутори текстова Олга Јеврић, Никола Мирков, Зоран Маркуш … и др.]. – Београд : Образовни центар Басара, 2018

Светомир Арсић Басара : радови 1998–2018 / [аутори текстова Никола Кусовац, Олга Јеврић, Никола Мирков … и др.]. – Београд : САНУ, 2019

Говорили: академик Светомир Арсић Басара
господин Никола Кусовац
господин Никола Мирков

Уторак, 4. фебруар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Изабране песме : (1953–2017) / Љубомир Симовић ; песме изабрао аутор. – Приједор : Град Приједор, 2019 (Едиција Овјенчани)

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Уводна реч: академик Миро Вуксановић, уредник Трибине
О песмама говорио проф. др Радивоје Микић
Песме казивао академик Љубомир Симовић

Уторак, 28. јануар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ