Топонимија Жупе пивске / Мара Тијанић-Вујовић ; главни уредник Александар Лома. - Београд : САНУ, 2018

Ономатолошки прилози 24 / главни уредник Александар Лома. – Београд : САНУ, 2017

Говорили: академик Александар Лома
академик АНУРС Слободан Реметић
Мара Тијанић-Вујовић

Уторак, 2. април, 13 сати, Свечана сала САНУ

Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења : научни скуп са међународним учешћем одржан у Српској академији наука и уметности, 1. и 2. новембра 2017. године / уредници Михаило Војводић, Александар Костић. - Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Михаило Војводић
академик Љубодраг Димић
проф. др Александар Растовић
проф. др Зорица Несторовић

Уторак, 26. март, 13 сати, Свечана сала САНУ

Изабрана дела Мирона Флашара (у три тома) / приредили Александар Лома, Војислав Јелић, Ненад Ристовић. - Београд : Универзитет, Филозофски факултет ; САНУ ; Нови Сад : Матица српска, 2017

Говорили: академик Александар Лома
проф. др Војислав Јелић
проф. др Ненад Ристовић

Уторак, 5. март, 13 сати, Свечана сала САНУ

Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској : зборник радова са научног скупа одржаног 11. aприла 2017. године / уредник Драган Шкорић. - Београд : САНУ, 2018

Водоснабдевање становника брдско-планинских предела : [зборник радова са научно-стручног скупа одржаног 4. октобра 2016. године] / уредник Драган Шкорић. - Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Драган Шкорић
проф. др Милован Митровић
проф. др Петар Булат

Уторак, 19. фебруар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Дело Иве Андрића : зборник радова / уредник Миро Вуксановић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2018

Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
академик Миро Вуксановић, уредник Трибине Библиотеке САНУ
Говорили: академик Нада Милошевић-Ђорђевић
дописни члан САНУ Јован Делић
др Марко Недић

Уторак, 5. фебруар, 13 сати, Свечана сала САНУ