Свети краљ Милутин : владар на раскршћима светова /  [уредници Срђан Пириватрић, Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић]. – [Београд] : Задужбина Светог манастира Хиландара, 2022

Говорили: академик Мирјана Живојиновић
академик Миодраг Марковић
др Срђан Пириватрић

Уторак, 25. април 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ

Српска књижевност у историјама књижевности : поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафарика : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2021. године / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2022
Романи Добрице Ћосића : зборник радова са научног скупа одржаног 1. новембра 2021. године / уредник Јован Делић. – Београд : САНУ, 2022

Говорили: академик Злата Бојовић
проф. др Славко Петаковић
др Марко Недић

Уторак, 11. април 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ

Приступне беседе српских академика : (1886–1947). Књ. 3 / главни уредник Зоран Кнежевић; уредник Миро Вуксановић. – Београд : САНУ, 2022

Говорили: академик Миро Вуксановић
Драмски уметник Небојша Дугалић казује посланицу Јосифа Панчића, свечану изјаву Николе Тесле и одломке беседа академика Милутина Миланковића, Владимира К. Петковића, Ивана Ђаје, Војислава В. Мишковића, Владимира Р. Петковића, Јована Ердељановића, Владимира Ћоровића, Јована Дучића, Бранислава Нушића, Вељка Петровића и Иве Андрића

Уторак, 4. април 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ

COVID-19 пандемија : поруке, нова сазнања и дилеме : зборник радова са научног скупа одржаног 4. јуна 2021. године / уредници Небојша Лалић, Миодраг Чолић. – Београд : САНУ, 2022

Говорили: академик Небојша Лалић
академик Миодраг Чолић
проф. др Тања Јовановић

Уторак, 21. март 2023, 13 сату, Свечана сала САНУ

Флора Србије. 3 / уредници Владимир Стевановић, Марјан Никетић. – Београд : САНУ, 2022

Говорили: академик Владимир Стевановић
академик МАНУ Владо Матевски
дописни члан САНУ Марјан Никетић 

Уторак, 14. март 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ