+++ sr

РАДОСЛАВА ВОРГИЋ - ЖУРЖОВАН (СОПРАН)
ВЕСНА МИЛИКИЋ (КЛАВИР)

НА ПРОГРАМУ: ШУБЕРТ, ШТРАУС, ШУМАН, МАЛЕР

29. ОКТОБАР 2018.

ЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ (ФЛАУТА)
АНИТА СТАНКОВИЋ (КЛАВИР)

НА ПРОГРАМУ: БАХ

25. ОКТОБАР 2018.

КРИСТИНА КРСТИЋ (КЛАВИР)

НА ПРОГРАМУ: ЛИСТ, ШИМАНОВСКИ, ШОПЕН

22. ОКТОБАР 2018.

ВУК ОВАСКАИНЕН (ВИОЛОНЧЕЛО)
УКИ ОВАСКАИНЕН (КЛАВИР)

НА ПРОГРАМУ: БАХ, БЕТОВЕН

18. ОКТОБАР 2018.

ДУЊА КАЛАМИР (ВИОЛИНА)
УКИ ОВАСКАИНЕН (КЛАВИР)

НА ПРОГРАМУ: БРАМС, БАХ, ГРИГ, ВИЈЕЊАВСКИ

15. ОКТОБАР 2018.