Кардиоваскуларна обољења и инфекција COVID-19

У циљу информисања јавности у вези са кардиоваскуларним обољењима и инфекцији COVID-19, Српска академија наука и уметности доноси званичне ставове и препоруке представника најважнијих кардиолошких удружења у земљи. Тако, у име Удружења кардиолога Србије, проф. др Синиша Стојковић и асс др Милорад Тешић пишу о теми КОРОНАВИРУС И КАРДИОЛОШКЕ ИМЛИКАЦИЈЕ, а проф. др Арсен Д. Ристић, са Клинике за кардиологију Клиничког центра Србије, доноси текст ЛЕЧЕЊЕ СРЧАНЕ СЛАБОСТИ У ВРЕМЕ COVID-19 ПАНДЕМИЈЕ.

Проф. др Весна Стојанов и др Ненад Радивојевић, представници Удружења за хипертензију Србије, говоре о теми ХИПЕРТЕНЗИЈА И COVID-19 ИНФЕКЦИЈА, док проф. др Ивана Недељковић, председница Удружења спортске кардиологије Србије, доноси ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕГУЛАРНУ ФИЗИЧКУ АКТИВНОСТ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19.

О теми COVID-19 И КАРДИОВАСКУЛАРНА ОБОЉЕЊА: ШТА СМО ДО САДА НАУЧИЛИ? пише дописни члан САНУ Горан Станковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, директор Клинике за кардиологију Клиничког центра Србије и члан Удружења кардиолога Србије, као и других значајних домаћих и светских кардиолошких удружења.